Bestyrelsen i Bethania IM

Skriv til formand Jens Kristian Frello Bjærre: 
bethaniaimaarhus(at)gmail.com

 

 

Bestyrelsen i Bethania IMU

Skriv til formand Andreas Rughave Sørensen: 
andreasrughave(at)gmail.com 

 

 

Portneren i Bethania

Skriv til portner Christina Kjær Flyvholm: 
bethania8200(at)gmail.com

Bibelord fra JesusNet

    • Aarhus, Bethania IM
    • Bethania Århus
    • Ivar Huitfeldts Gade 22, 2.
    • 8200 Århus N